Om

Opsøgende indsats for ensomme borgere i Køge Kommune.

Byrådet i Køge Kommune har bevilget midler til ensomme borgere, der isolerer sig. Denne særlige indsats hedder: Dig, trivsel og sundhed.

 

Dig trivsel og sundhed har fokus på både trivsel og helbred. Sigtet er at borgere der mistrives, udvikler robusthed og håb for en positiv ændring i eget liv.

 

Dig, trivsel og sundhed hviler på skuldrene af Sundzone, som var et projekt for SATS pulje midler, der fandt sted fra 2011- 2014. Sundzone var 2 medarbejdere i et boligområde i 4 år. Dig, trivsel og sundhed er 1 medarbejder til alle Køge Kommunes boligområder.

 

Dig, trivsel og sundhed kombinerer "det opsøgende arbejde" med Sundzones principper:

-Tilgængelighed i boligområderne.

-Møde borgeren uden dagsorden.

-Signalerer borgerinddragende.

-Trivsel i fokus.

-Trivsel kommer før KRAM faktorerne. (Kost, Rygning, Alkohol, Motion)

 

Dig, trivsel og sundhed har et tæt samarbejde med boligområderne, Helhedsplanen, Sundhedsafdelingen i kommunen og Center for Dansk og Integration.

 

Pia Gommesen er ansat i Dig, trivsel og sundhed. Pia har erhvervet en bred erfaring som sygeplejerske gennem 30 år samt hun har en overbygning i sundhedsformidling og klinisk uddannelse. Pia har tidligere arbejdet med sundhedsfremme for socialt udsatte, er NADA behandler, instruktør i MediYoga (medicinsk yoga) og hun er tillige uddannet rygestopinstruktør via Kræftens Bekæmpelse.

 

Pia har et tæt samarbejde med Helhedsplanen, som dækker Ellemarken, Hastrupparken, Søparken og Karlemoseparken. Selvom Pia har udgangspunkt fra et af disse boligområder, dækker hun hele Køge Kommune, hvorfor det vil det være muligt med besøg til beboere i andre dele af kommunen.